Školství a vzdělávání

„Technika má budoucnost“

Ivo Žižka, člen představenstva Regionální rady a ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren a.s.

 

Čeho chceme dosáhnout

Zvýšíme podíl žáků z mikroregionu přijatých po ukončení ZŠ na SŠ technického zaměření včetně IT a jazykových oborů

 

Co budeme měřit

Navýšení počtu přijatých žáků na SŠ technického zaměření o 3% ročně

 

Programy

Moje Technic.ko, Místní akční plány vzdělávání

 

Hlavní zdroje financování 2016 – 2023

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

5 důvodů, proč je pro nás téma důležité

Ø     snížíme nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na lokálním trhu práce a posílíme flexibilitu pracovní síly

Ø     zkvalitníme kariérové poradenství a podpoříme správnou volbu budoucí profese žáků a studenty v našem regionu

Ø     zvýšíme propagaci studijních a učebních oborů, které jsou nejlépe uplatnitelné na trhu práce

Ø     prohloubíme spolupráci škol, firem (zaměstnavatelů), neziskových organizací, státní správy a dalších subjektů, které jsou významnými aktéry v oblasti vzdělání a trhu práce

Ø     podpoříme manuální zručnost, tvůrčí dovednosti a technickou zdatnost dětí a mládeže

 

       Schema opatření pro oblast Školství a vzdělávání

    

 

 

Vzdělávání členů REGRADY jako společná cesta k rozvoji regionu

Vzdělávání členů REGRADY jako společná cesta k rozvoji regionu

 

Vzdělávání členů REGRADY jako společná cesta k rozvoji regionu

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005898

Operační program Zaměstnanost

Realizace: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2020

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků podniků sdružených v Regionální radě rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, která je zřízena za účelem veřejně prospěšného zájmu. Projekt umožní soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. V rámci projektu bude podpořeno min. 130 pracovníků formou externího vzdělávání v kurzech obecného IT, měkkých a manažerských dovedností, účetních, ekonomických a právních oblastech a v cizích jazycích. 

15.7.2019   CELÝ ČLÁNEK
Týden řemesel: žáci si v Jablunkově zkoušejí praktické dovednosti

Týden řemesel: žáci si v Jablunkově zkoušejí praktické dovednosti

Žáci 7. až 9. tříd z Jablunkova, Mostů u Jablunkova a Písku si během Týdne řemesel osahají praktické odborné dovednosti pro budoucí povolání.

Více podrobností ZDE

6.6.2017   CELÝ ČLÁNEK
Učitelé se propojili a semkli, společně se školí a chystají desítky projektů

Učitelé se propojili a semkli, společně se školí a chystají desítky projektů

Učitelé mateřských a základních škol na Českotěšínsku, Třinecku a Jablunkovsku se propojili se specialisty na vzdělávání, aby společně připravili desítky vzdělávacích projektů a aktivit. Společně se také školí v různých tématech.

27.3.2017   CELÝ ČLÁNEK
Regionální rada Třinec se podílí na zpracování MAP pro ORP Třinec

Regionální rada Třinec se podílí na zpracování MAP pro ORP Třinec

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci se aktivně podílí na zpracování Místního akčního plánu v ORP Třinec (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000122). 

Více informací naleznete ZDE

15.11.2016   CELÝ ČLÁNEK
Místní akční plány pro ORP Český Těšín, Třinec a Jablunkov

Místní akční plány pro ORP Český Těšín, Třinec a Jablunkov

Regionální rada Třince se zapojila do tvorby místních akčních plánů ve vzdělávání v regionu Českotěšinska, Třinecka a Jablunkovska a stala se tak partnerem těchto strategických procesů pro města Český Těšín, Třinec a Jablunkov.

 

29.7.2016   CELÝ ČLÁNEK
Celkem záznamů: 5

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH

INOVACE, PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

E-GOVERNMENT A VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

ČISTÉ OVZDUŠÍ A NÍZKOEMISNÍ DOPRAVA

PŘESHRANIČNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ MARKETING A PR REGIONU