Inovace, podpora malých a středních podniků a sociální podnikání

„Nápady v podnikání vítány“

Viliam Šuňal, člen představenstva Regionální rady a předseda společnosti TRIANON, z.s.

 

Čeho chceme dosáhnout

Mít prosperující region dosahující nadprůměrných výsledků ve všech hlavních ekonomických parametrech.

 

Co budeme měřit

Zvýšení růstu HDP na obyvatele vůči průměru v ČR

Nárůst HDP na obyvatele regionu ve srovnání let 2015 a 2023

Zvýšení počtu sociálních podniků či podniků se zapojenými zaměstnanci, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením formou sociálního podnikání

 

Program

Akcelerátor regionálního podnikání

 

Hlavní zdroje financování 2016 – 2023

OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, firmy a donátoři regionu, vlastní zdroje

 

5 důvodů, proč je pro nás téma důležité

Ø     inovace jsou nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti firem našeho regionu

Ø     malé a střední firmy jsou stabilizačním prvkem ekonomiky, chceme je dále rozvíjet a prezentovat

Ø     podnikatelský inkubátor rozvíjí kreativitu, podnikavost a umožňuje vznik nových projektů a iniciativ

Ø     využitím brownfieldů děláme náš region krásnější a zároveň objevujeme jeho nové investiční příležitosti

Ø     sociální ekonomika přináší zaměstnanost a rovné příležitosti pro ty, kteří pracovat chtějí, ale nemohou

 

 

    

 

 

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH

INOVACE, PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

E-GOVERNMENT A VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

ČISTÉ OVZDUŠÍ A NÍZKOEMISNÍ DOPRAVA

PŘESHRANIČNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ MARKETING A PR REGIONU