E-government a vysokorychlostní internet

„Stále ve spojení“

Petr Martiňák, člen představenstva Regionální rady a starosta Horních Tošanovic

 

Čeho chceme dosáhnout

Zvýšit počet míst připojených k vysokorychlostnímu internetu

Zajistit elektronizaci úřadů a elektronickou komunikaci s občany

 

Co budeme měřit

% rozdíl mezi výchozí a cílovou situací

Počet úspěšných implementací elektronizace

 

Program

E-region/e-společnost

 

Hlavní zdroje financování

OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program

 

5 důvodů, proč je pro nás téma důležité:

Ø     připravuje nás a obyvatele „mikroregionu“ na digitální budoucnost

Ø     čas ušetřený elektronizací můžeme využít lepším způsobem

Ø     dává nám možnost být ve spojení s celým světem zadarmo

Ø     elektronizace snižuje chybnost, šetří životní prostředí a zvyšuje efektivitu a transparentnost 

Ø     elektronicky znamená mít okamžitý přístup k informacím nezávisle na úředních hodinách

 

 

    

 

 

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH

INOVACE, PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

E-GOVERNMENT A VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

ČISTÉ OVZDUŠÍ A NÍZKOEMISNÍ DOPRAVA

PŘESHRANIČNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ MARKETING A PR REGIONU