Cestovní ruch

„Pohostinnost je nám vlastní“

Monika Czepczorová, členka představenstva Regionální rady a starostka Bukovce

 

Čeho chceme dosáhnout

Efektivní činností destinačního managementu podpoříme zvýšení příjmů z cestovního ruchu v regionu, a tím stávající pracovní místa a podnikatelské příležitosti

 

Co budeme měřit

Zvýšení HDP v sektoru cestovního ruchu v regionu (návštěvnost, počet zapojených subjektů)

 

Program

Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu

 

Hlavní zdroje financování 2016 – 2023

Dotace Moravskoslezského kraje, příspěvky partnerů, státní rozpočet, OP přeshraniční spolupráce ČR-PL a SR-ČR, hospodářská činnost a vlastní zdroje

 

5 důvodů, proč je pro nás téma důležité:

Ø      významně ovlivňuje investiční činnost, zaměstnanost, podnikatelské příležitosti a celkový rozvoj regionu

Ø      výrazně se podílí na tvorbě celkového HDP v ČR

Ø     ve světovém hospodářství roste do pozoruhodných objemů

Ø      má výrazný dopad na společnost, neboť slouží jako nástroj vzdělávání a kulturní výchovy 

     prolíná se řadou oborů hospodářství, na které má buď přímý, nebo zprostředkovaný vliv

 

 

    Schema destinačního managementu turistické oblasti Těšínské Slezsko

 

 

 

Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu VII

Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu VII

je realizován od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019,

je financován v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2018 – 2019.

 Příjemcem podpory je

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.

7.11.2019   CELÝ ČLÁNEK
Nová aplikace pro milovníky horských kol

Nová aplikace pro milovníky horských kol

Pro všechny nadšené cyklisty na horských kolech je připravena zbrusu nová mobilní aplikace MTB Beskydy, která obsahuje soupis cyklotras pro horská kola z okolí Třince a polské obce Brenna.

Aplikace byla vytvořena v rámci projektu Beskydy na kole, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001311, který je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014-2020, Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko.

28.3.2019   CELÝ ČLÁNEK
Webové stránky turistické oblasti Těšínské Slezsko

Webové stránky turistické oblasti Těšínské Slezsko

Kompletní informace o nabídce atraktivit a služeb cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínské Slezsko. Cykloturistika, turistika, folklór, zajímavosti, ubytování, památky....a mnoho dalšího

27.7.2016   CELÝ ČLÁNEK
Projekt Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu V

Projekt Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu V

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, která organizačně zastřešuje destinační management cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínské Slezsko, je realizátorem projektu  "Těšínské Slezsko - spolupráce v cestovním ruchu V". Cílem tohoto projektu je podpořit marketing a propagaci cestovního ruchu v Těšínském Slezsku. Projekt je realizován za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

15.7.2016   CELÝ ČLÁNEK
Celkem záznamů: 5

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH

INOVACE, PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

E-GOVERNMENT A VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

ČISTÉ OVZDUŠÍ A NÍZKOEMISNÍ DOPRAVA

PŘESHRANIČNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ MARKETING A PR REGIONU