Místní akční plány pro ORP Český Těšín, Třinec a Jablunkov

Regionální rada Třince se zapojila do tvorby místních akčních plánů ve vzdělávání v regionu Českotěšinska, Třinecka a Jablunkovska a stala se tak partnerem těchto strategických procesů pro města Český Těšín, Třinec a Jablunkov.

 

Místní akční plány pro ORP Český Těšín, Třinec a Jablunkov

Tyto tři projekty tvorby místních akčních plánů ve vzdělávání vycházejí z metodiky MŠMT a mají za cíl podpořit oblast základního a mateřského školství v regionu. Hlavním principem je širší spolupráce, tj. na tvorbě by se měly podílet zainteresované organizace, resp. konkrétní osoby, které mají zkušenosti s oblastí práce s dětmi do cca 14 let a chtějí svými názory a nápady tuto oblast dále rozvíjet. Ke „kulatým pracovním stolům“ byli a budou přizvání ředitelé a pedagogové základních škol, mateřských škol, zástupci odborů školství městských úřadů, organizací pracujících s dětmi na poli zájmové činnost či prevence kriminality, kariéroví poradci a další odborníci. Hlavními tématy k řešení, na kterých se bude pracovat zejména ve školním roce 2016/17, bude inkluze a dostupnost škol, polytechnické vzdělávání a digitalizace, čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, matematická a finanční gramotnost, podnikavost, kariérové poradenství a občanské kompetence.  

Prezentaci o postupu prací na Místních akčních plánech si můžete stáhnout ZDE 

29.7.2016