Členové

 OBCE A MĚSTA

Bukovec, www.bukovec.cz

Bystřice, www.bystrice.cz

Český Těšín, www.tesin.cz

Dolní Lomnáwww.dolnilomna.eu

Horní Tošanovice, www.hornitosanovice.cz

Hrádek, www.obechradek.cz

Hrčava, www.obechrcava.cz

Jablunkovwww.jablunkov.cz

Komorní Lhotka, www.komorni-lhotka.cz

Mosty u Jablunkova, www.mostyujablunkova.cz

Návsí, www.navsi.cz

Nýdek, www.nydek.cz

Písečná, www.obecpisecna.cz

Písek, www.obecpisek.cz/

Ropice, www.ropice.cz

Řekawww.obecreka.cz

Smilovicewww.smilovice.cz

Střítežwww.obecstritez.cz

Třanovicewww.tranovice.cz

Třinecwww.trinecko.cz

Vělopolí, www.velopoli.cz

Vendryněwww.vendryne.cz

PODNIKATELSKÉ  SUBJEKTY

Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o., Český Těšín, www.hajduk.cz

Albertová stavební společnost s.r.o, Bukovec, www.hotelkempa.cz

BeePartner a.s.,  Třinec, www.beepartner.cz

Kazuist, spol. s r.o., Třinec, www.kazuist.cz

Karta Group, a.s., Český Těšín, www.kartagroup.cz 

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a. s., Třinec, https://nemocnicetrinecpodlesi.agel.cz/index.html 

RPR - Wterm s.r.o., Jablunkov, www.wterm.cz

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., Třinec, www.tp.trz.cz

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec, www.trz.cz

Třinecký inženýring, a.s., Třinec, www.trineckyinzenyring.cz

STEELTEC CZ, s.r.o., Třinec, www.steeltec.cz

Čtyři oči, s.r.o., Třinec,  

NEZISKOVÉ  ORGANIZACE

infinity - progress z.s., Mosty u Jablunkova, www.infinitycentrum.cz

Institut EuroSchola, z.ú., Třinec, www.euroschola.cz

Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Třinec, www.kapa-ops.cz

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín, www.muzeumct.cz

Medica Třinec, z.ú., Třinec, https://www.medica3nec.cz/

TRIANON, z.s., Český Těšín, www.ostrianon.cz

TJ TŽ Třinec, www.tjtztrinec.cz 

Slezská diakonie, Český Těšín, www.slezskadiakonie.cz

ZO OS KOVO TŽ, Třinec, https://odborytz.cz/