Kde působíme

O ČESKOTĚŠÍNSKU, TŘINECKU A JABLUNKOVSKU

Mikroregion je jedinečnou směsicí tří sousedících oblastíé. Každá z nich má vlastní svérázný charakter a dohromady přitom tvoří sourodý, dobře fungující celek. Území spojuje řeka Olše, ale také charakteristické zvyky, nebo jazyková provázanost.

Českotěšínsko staví svůj význam na historickém kulturním bohatství. Třinecko je hybnou silou místní ekonomiky. Jablunkovsko disponuje přírodním bohatstvím, lidovou tvořivostí a turistickým potenciálem.