Společný marketing a PR regionu

„Rádi předbíháme dobu“

Věra Palkovská, Místopředsedkyně představenstva Regionální rady a starostka Třince

 

Čeho chceme dosáhnout

Zvýšit dobré jméno regionu u partnerů, médií a veřejnosti

 

Co budeme měřit

Počet pozitivních a neutrálních mediálních zmínek o regionu

 

Hlavní zdroje financování 2016 – 2023

vlastní zdroje

 

5 důvodů, proč je pro nás téma důležité:

Ø     o podařených věcech mají lidé vědět, mají být vidět a slyšet

Ø     srozumitelná a viditelná propagace témat znamená jejich lepší akceptovatelnost

Ø     dobrá image regionu dlouhodobě posiluje jeho pozici

Ø     společný hlas je oproti jednotlivým hlasům silnější a jde více slyšet

Ø     kreativní přístup v komunikaci je nám vlastní

 

 

    

 

 

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH

INOVACE, PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

E-GOVERMENT A VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

ČISTÉ OVZDUŠÍ A NÍZKOEMISNÍ DOPRAVA

PŘESHRANIČNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ MARKETING A PR REGIONU