O nás

"Rozvoj je barvitý"

David Sventek, předseda představenstva Regionální rady a člen Rady města Jablunkova

Strategické cíle regionu Českotěšínska, Třinecka, Jablunkovska mají přesah do sedmi rozvojových oblastí. Pět klíčových oblastí lze vnímat vertikálně - jedná se o školství a vzdělávání, cestovní ruch, inovace, podporu malých  a středních podniků a sociální podnikání, e-goverment a vysokorchlostní internet a nízkoemisní dopravu.

Další dvě témata jsou horizontálně průřezová - přeshraniční a mezinárodní spolupráce a společný marketing a PR regionu.

 

Města a obce, podnikatelé a neziskové společnosti sdružené v Regionální radě rozvoje a spolupráce mají jeden sdílený cíl, kterým je rozvoj východního cípku České republiky  –  Českotěšínska, Třinecka a Jablunkovska. Toto poslání rada naplňuje už od roku 1991 a za 25 let existence se podařilo díky regionální spolupráci dosáhnout toho, že je region považován v mnohých ohledech za příkladný.

Strategie Regionální rady nese název SPOLU CHYTŘEJI. Odkazuje tak na tzv. smart koncepty. Onu chytrost a inteligenci ovšem nevidíme pouze v dobře vybraných prioritách či kvalitně plánovaných programech a projektech. Vidíme ji ve spolupráci, ve společné práci Českotěšínska, Třinecka a Jablunkovska. Ve spolupráci veřejného, privátního a neziskového sektoru, která je pro nás klíčem k rozvoji regionu

Současná Evropa čelí ekonomickým a technologickým změnám vyvolaným globalizací a integračním procesem, města a region mají před sebou výzvu, jak kombinovat a souběžně pracovat na konkurenceschopnosti a zároveň na udržitelném rozvoji.

Regionální rozvoj je BARVITÝ a mnoho „barev“ má také region Českotěšínska, Třinecka a Jablunkovska. Různorodost a barevnost jej činí atraktivním. Českotěšínsko se svou významnou minulostí a nezaměnitelnou kulturou na česko-polské hranici, Třinecko se silným průmyslem a podporou inovací a Jablunkovsko s tradicemi a zázemím pro cestovní ruch společně tvoří bohaté území.

Regionální rada je nositelem strategie SPOLU CHYTŘEJI, jejímž cílem je udržitelný ekonomický rozvoj a vysoká kvalita života. Nestačí posilovat a vynikat v jedné oblasti regionálního rozvoje, ambicí je rozvíjet všechny klíčové oblasti-lidský a sociální kapitál, ekonomiku regionu, mobilitu, prostředí pro život i kvalitu správy a vládnutí.