AKTUALITY

Dotazníkový průzkum v rámci česko-polského projektu Přeshraniční Semafor / Semafor Transgraniczny
31. března 2022

Dotazníkový průzkum v rámci česko-polského projektu Přeshraniční Semafor / Semafor Transgraniczny

Zapojte se do dotazníkového průzkumu v rámci česko-polského projektu Přeshraniční Semafor / Semafor Transgraniczny
Přeshraniční semafor/ Semafor Transgraniczny
20. září 2021

Přeshraniční semafor/ Semafor Transgraniczny

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002840 Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. je vedoucím partnerem projektu, který je je spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.  

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH

INOVACE, PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

E-GOVERNMENT A VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

ČISTÉ OVZDUŠÍ A NÍZKOEMISNÍ DOPRAVA

PŘESHRANIČNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ MARKETING A PR REGIONU