AKTUALITY

Otevření půjčovny jízdních kol v obci Brenná PL
24. dubna 2018

Otevření půjčovny jízdních kol v obci Brenná PL

Nemáš vlastní  jízdní kolo? Půjčit si jej můžeš v nově otevřené půjčovně kol v Turistickém Parku Brenna. Od 3. května 2018 bude to možné díky realizaci přeshraničního projektu „Beskydy na kole“. Cyklistické trasy jsou k dispozici na: http://rowerybrenna.pl/routes-easy/   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP. Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu PR
Koncept chytrého města SMART CITY
28. března 2018

Koncept chytrého města SMART CITY

Třinec se představil v rámci projektu „Sieť inteligentných samospráv príhraničia“  Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci spolupracuje v rámci projektu "Sieť inteligentných samospráv príhraničia“ s partnery z České republiky a ze Slovenska.  
Beskydy na kole
1. března 2018

Beskydy na kole

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci realizuje projekt Beskydy na kole, který je spolufinancovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001311   Cílem projektu je pokračovaní spolupráce mezi obci Brenna a Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci vytvořením nových turistických produktů pro cyklisty. Kromě toho budou společné propagační aktivity realizovány oběmy partnery a to: organizace další mezinárodní akce MTB a Rodzinnego Rajdu Rowerowego.    

REGIONÁLNÍ RADA ROZVOJE A SPOLUPRÁCE SE SÍDLEM V TŘINCI

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

CESTOVNÍ RUCH

INOVACE, PODPORA MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

E-GOVERMENT A VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET

ČISTÉ OVZDUŠÍ A NÍZKOEMISNÍ DOPRAVA

PŘESHRANIČNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

SPOLEČNÝ MARKETING A PR REGIONU