Zajímavé odkazyREGIONÁLNÍ  RADA  ROZVOJE  A  SPOLUPRÁCE  
SE   SÍDLEM  V  TŘINCI

...vznikla v roce 1991 jako neziskové sdružení obcí, měst, podnikatelských subjektů a neziskových organizaci za účelem jednotné podpory celkového rozvoje mikroregionu jihovýchodní části Těšínského Slezska - Těšínska, Třinecka, Jablunkovska


- Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je nositelem a tvůrcem celkové strategie mikroregionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska

- Regionální rada je realizátorem strategických aktivit, opatření a projektů 

- Regionální rada je aktivním účastníkem (podílníkem) významných rozvojových institucí v regionu (HRAT s.r.o., RSTS-Euroregion Těšínské Slezsko) i mimo něj (Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský klastr cestovního ruchu - KLACR o.s.) 

Regionální rada Třinec vykonává funkci destinačního managementu cestovního ruchu pro turistickou oblast Těšínské Slezsko 

V současné době je členy Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci 18 měst a obcí, 9 významných podnikatelských subjektů v regionu a 7 neziskových organizací.

Novinky

Význam cestovního ruchu v TO Těšínské Slezsko
4.10.2015
Untitled Normal Page

Dokument "Postavení a význam cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínské Slezsko" byl zpracován v roce 2015 v rámci projektu Těšínské Slezsko spolupráce v cestovním ruchu IV. Tato studie obsahuje, mimo jiné, statistická data a expertní závěry, které definují postavení segmentu cestovního ruchu v rámci hospodářství regionu. (da'nová výtěžnost, zaměstnanost, počty podnikajících subjektů, návštěvnost regionu a podobně).

Celý dokument je k dispozici ZDE

Seminář pro oblast sociálního podnikání v gastrono
3.10.2015
Untitled Normal Page

14. 10. 2015 od 11 – 16 hod pořádá na MÚ v Českém Těšíně Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci seminář Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na rozvoj sociálního podnikání v gastronomii. Lektorem je expert MPSV pro oblast gastroporadenství sociálních podniků František Korál.

Více informací naleznete ZDE v pozvánce.

Seminář pro oblast sociálního podnikání v gastrono
3.10.2015
Untitled Normal Page

14. 10. 2015 od 11 – 16 hod pořádá na MÚ v Českém Těšíně Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci seminář Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřený na rozvoj sociálního podnikání v gastronomii. Lektorem je expert MPSV pro oblast gastroporadenství sociálních podniků František Korál.

Více informací naleznete ZDE v pozvánce.

Generel cyklistické dopravy v regionu Těšínska, Tř
30.6.2015
Untitled Normal Page

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci realizovala projekt Generel cyklistické dopravy v regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska.

Generel blíže rozpracovává řešení páteřních tahů cyklistické dopravy regionu, koordinuje cyklistické trasy regionálního významu s navazujícím územním a stanovuje zásady jejich řešení.

Více informací ZDE

Další workshop na téma sociální podnikání
22.5.2015
Untitled Normal Page

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci se podílí na uspořádání dalčího workshopu na téma sociální podnikání. Tentokrát v Hotelu Vitality a akce se koná ve středu 27.5.

Více informací ZDE