Představenstvo

 

Představenstvo Regionální rady je jejím statutárním orgánem, který řídí činnost Rady ve všech záležitostech, s výjimkou rozhodování ve věcech vyhrazených Valné hromadě nebo Revizní komisi.

Do  působnosti Představenstva zejména náleží:

  1. konkretizace předmětu činnosti a cílů Rady
  2. schvalování rozpočtu
  3. svolávání schůzí valné hromady a příprava pořadu jednání
  4. přijímání nových členů Rady

 

ČLENOVÉ  PŘEDSTAVENSTVA

 

Ing. Ivo Žižka, předseda představenstva, ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren a.s.

Tel.: +420 558 538 002, e-mail: ivo.zizka@trz.cz

 

Ing. David Sventek, MBA, místopředseda představenstva, člen zastupitelstva města Jablunkova, předseda finančního výboru

Tel.: +420 739 204 700, e-mail: david.sventek@gmail.com

 

Karel Kula, člen představenstva, starosta města Český Těšín

Tel.: +420 553 035 431, e-mail: kula@tesin.cz  

 

RNDr. Věra Palkovská, členka představenstva, primátorka Statutárního města Třinec

Tel.: +420 558 306 111, e-mail: vera.palkovska@trinecko.cz

 

Monika Czepczorová, členka představenstva, starostka obce Bukovec

Tel.: +420 558 358 245, e-mail: monika.czepczorova@bukovec.cz

 

Ing. Jarmila Šagátová, členka představenstva, výkonná ředitelka BeePartner a.s.

Tel.: +420 602 238 087, e-mail: sagatova@beepartner.cz

 

Tomáš Tomeczek, člen představenstva, starosta obce Řeka

Tel.: +420 558 637 305, e-mail: starosta@obecreka.cz

  

Ing. Jana Vavrošová, MBA, členka představenstva, manažerka rozvoje oblast vzdělávání a projektů MEDICA Třinec, z.ú.

Tel.: +420 739 590 289, e-mail: jana.vavrosova@medica3nec.cz 

 

Marcel Pielesz, člen představenstva, předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny

Tel.: +420 728 335 298, e-mail: marcel.pielesz@trz.cz

 

Ing. Marian Razima, člen představenstva, výkonný tajemník Regionální rady Třinec

Tel.: +420 731 187 976, e-mail: razima@regrada.cz