Představenstvo

 

Představenstvo Regionální rady je jejím statutárním orgánem, který řídí činnost Rady ve všech záležitostech, s výjimkou rozhodování ve věcech vyhrazených Valné hromadě nebo Revizní komisi.

Do  působnosti Představenstva zejména náleží:

  1. konkretizace předmětu činnosti a cílů Rady
  2. projednávání návrhu rozpočtu
  3. svolávání schůzí valné hromady a příprava pořadu jednání
  4. přijímání nových členů Rady

 

ČLENOVÉ  PŘEDSTAVENSTVA

 

Ing. David Sventek, MBA, předseda představenstva, člen Rady Města Jablunkova

Tel.: +420 739 204 700, e-mail: david.sventek@gmail.com

 

RNDr. Věra Palkovská, místopředsedkyně představenstva, Primátorka Statutárního města Třinec

Tel.: +420 558 306 111, e-mail: vera.palkovska@trinecko.cz

 

Mgr. Gabriela Hřebačková, členka představenstva, Starostka Města Český Těšín

Tel.: +420 553 035 431, e-mail: hrebackova@tesin.cz

 

Monika Czepczorová, členka představenstva, Starostka Obce Bukovec

Tel.: +420 558 358 245, e-mail: monika.czepczorova@bukovec.cz

 

Ing. Jarmila Šagátová, členka představenstva, ředitelka KAZUIST spol. s r.o.

Tel.: +420 558 335 479, e-mail: sagatova@kazuist.cz

 

Ing. Petr Martiňák, člen představenstva, Starosta Obce Horní Tošanovice

Tel.: +420 558 696 459, e-mail: starosta@hornitosanovice.cz

 

Ing. Ivo Žižka, člen představenstva, ředitel pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren a.s.

Tel.: +420 558 538 002, e-mail: ivo.zizka@trz.cz

 

Viliam Šuňal, člen představenstva, předseda TRIANON, z.s.

Tel.: +420 775 054 233, e-mail: predseda@ostrianon.cz

 

Marcel Pielesz, člen představenstva, předseda ZO OS KOVO TŽ

Tel.: +420 728 335 298, e-mail: marcel.pielesz@trz.cz

 

Ing. Marian Razima, člen představenstva, výkonný tajemník Regionální rady Třinec

Tel.: +420 731 187 976, e-mail: razima@regrada.cz