Interreg VA Slovenská republika Česká republika

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je hlavním přeshraničním partnerem v projektu "Sieť inteligentných samospráv prihraničia", který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. SPOLEČNĚ BEZ HRANIC

Interreg VA Slovenská republika Česká republika

Projekt zabezpečuje přenos nejlepšího know – how v oblasti efektivní veřejné správy, efektivního využívání zdrojů na zachování a propagaci hodnot kulturního a přírodního dědictví v příhraničí. Zrealizuje se více společných vzdělávacích a výměnných aktivit, které zabezpečí subjekty územní samosprávy v partnerství s ostatními místními a regionálními aktéry.

Výše podpory z EU za celý projekt: 151 886, 41 EUR

Termín realizace: 02/2018 – 01/2020

 

Výstupem projektu je mj. Mapa dobrých řešení

link (10.02.2020) - https://razsk.sk/wp-content/uploads/2021/07/mapa_dobrych_rieseni.pdf

 

19.12.2019