Projekt Těšínské Slezsko bez hranic - Śląsk Cieszyński bez granic

20.září 2019 v prostorách návštěvnického centra URSUS v Dolní Lomné proběhla závěrečná konference partnerského projektu Powiatu Cieszyńskiego a Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci „Těšínské Slezsko bez hranic”

Projekt Těšínské Slezsko bez hranic - Śląsk Cieszyński bez granic

Projekt byl z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Fondu mikroprojektů Śląsk Cieszyński-Tĕšínské Slezsko a rozpočtu Polské republiky.

Konference se zúčastnili představitelé měst a obcí powiatu cieszynskiego, organizací v cestovním ruchu, zástupci médií a pracovníci turistických informačních center.

V rámci projektu bylo realizováno:

  1. Webový portál cestovního ruchu Śląska Cieszyńskiego
  2. Videospot propagující region Śląska Cieszyńskiego
  3. Dotisk propagačních materiálů
  4. Mobilní aplikace pro systémy android a IOS
  5. Komplet propagačních suvenýrů

 

7.11.2019