Tisková zpráva

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. obdržela finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí na projekt „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu X“.

Tisková zpráva

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. obdržela finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí na projekt „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu X“.

V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu, zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti turistické oblasti Těšínské Slezsko a zlepšení informovanosti návštěvníků.

Jednotlivé kroky, které zajistí dosažení konečného cíle prostřednictvím naplánovaných aktivit destinačního managementu TO Těšínské Slezsko, jsou v souladu se Strategií řízení cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2021 – 2025, tj. rovněž s aktivitami krajské destinační společnosti Moravian – Silesian Tourism, s. r. o. Dále pak reflektují cíle a priority Strategie agentury CzechTourism a destinace Česká republika 2021 – 2025.

Realizace projektu probíhá od 1. 7. 2022 do 31.10.2023. Na realizaci projektu se finančně podílí také statutární město Karviná a město Bohumín.

 

V Třinci, 7. 11. 2022

 

Ing. Marian Razima

výkonný tajemník

7.11.2022