Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu IX

Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu IX

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. obdržela finanční podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí na projekt „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu IX“.

V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu, zvýšení atraktivnosti a návštěvnosti turistické oblasti Těšínské Slezsko a zlepšení informovanosti návštěvníků.

V rámci projektu bude mj. probíhat realizace mediálních kampaní a tvorba propagačních informačních materiálů.

Jednotlivé kroky, které zajistí dosažení konečného cíle prostřednictvím naplánovaných aktivit destinačního managementu TO Těšínské Slezsko, jsou v souladu s aktivitami vyplývajícími z Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu pro rok 2021 Moravskoslezského kraje a také s aktivitami krajské destinační společnosti Moravian – Silesian Tourism, s. r. o. Dále pak reflektují definované marketingové záměry CzechTourism pro léta 2021 - 2022.

Realizace projektu probíhá od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2022. Na realizaci projektu se finančně podílí také statutární město Karviná a město Bohumín.

 

4.1.2022