Těšínské Slezsko – společná historie dřeva, železa a lidí

Nový česko-polský projekt je zaměřen na využití společného potenciálu kulturního dědictví ke zvýšení turistické atraktivity a návštěvnosti Těšínského Slezska. Regionální rada Třinec spolu s městem Wislou realizují přeshraniční produkt cestovného ruchu, který bude tvořen tematickou trasou „Společná historie dřeva, železa a lidí“, vybudovanou expozicí a průvodcem. Současně chtějí oba partneři přispět k zachování kulturního dědictví, a to rekonstrukcí dřevěných domků v Třinci na Borku a ve Wisle, které se promění ve skanzeny. Investice významně zvýší zájem o produkt a tedy návštěvnost pohraničí.

Zde najdete odkaz na stránky polského partnera projektu: https://wisla.pl/mieszkaniec/slask-cieszynski---wspolna-historia-drewna-zelaza-i-ludzi

Těšínské Slezsko – společná historie dřeva, železa a lidí

 Projekt „Těšínské Slezsko – společná historie dřeva, železa a lidí“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001258  je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-a Česká republika –Polsko.

Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu : 2 321 969,52 EUR (z toho dotace z EFRR: 1 973 674,08 EUR)

30.10.2019