Projekt: Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci je hlavním přeshraničním partnerem v projektu "Sieť inteligentných samospráv prihraničia", který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. SPOLEČNĚ BEZ HRANIC

Projekt: Sieť inteligentných samospráv prihraničia

Projekt zabezpečuje přenos nejlepšího know – how v oblasti efektivní veřejné správy, efektivního využívání zdrojů na zachování a propagaci hodnot kulturního a přírodního dědictví v příhraničí. Zrealizuje se více společných vzdělávacích a výměnných aktivit, které zabezpečí subjekty územní samosprávy v partnerství s ostatními místními a regionálními aktéry.

Výše podpory z EU za celý projekt: 151 886, 41 EUR

Termín realizace: 02/2018 – 01/2020

 

2.7.2019