Otevření půjčovny jízdních kol v obci Brenná PL

Nemáš vlastní  jízdní kolo? Půjčit si jej můžeš v nově otevřené půjčovně kol v Turistickém Parku Brenna.

Od 3. května 2018 bude to možné díky realizaci přeshraničního projektu „Beskydy na kole“.

Cyklistické trasy jsou k dispozici na: http://rowerybrenna.pl/routes-easy/

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP.

Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko a státního rozpočtu PR

Otevření půjčovny jízdních kol v obci Brenná PL

24.4.2018