Již 20 let spolu v EU / Już 20 lat razem v UE

Již 20 let spolu v EU / Już 20 lat razem v UE

Již 20 let spolu v EU / Już 20 lat razem v UE

Cíl projektu

Projekt má za cíl další prohloubení důvěry mezi lidmi obou zemí u příležitosti 20 let vstupu Česka a Polska do Evropské unie (1. 5. 2024) a to prostřednictvím připomenutí společných projektů z evropských peněz, piknik pro veřejnost v Třinci a ve Wisle a výsadba stromů v obou lokalitách. Cílem je rovněž posílení vzájemných vazeb mezi obcemi české i polské části euroregionu.

Výsledky

Výstupem  budou tři akce pro veřejnost, akcentující oslavy společného členství v Evropské unii. Hmotným výstupem bude založení sadu jehož patronem budou obce Euroregionu. Dalším výstupem bude série fotografií.

 

Spolupracujícícmi partnery jsou Miasto Wisła a Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s. 

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu malých projektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027.

Registrační číslo: T.008.04.0015

  

 

29.4.2024