Generel cyklistické dopravy v regionu Českotěšínska, Třinecka, Jablunkovska

Koncepční návrh rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky v regionu.

Generel cyklistické dopravy v regionu Českotěšínska, Třinecka, Jablunkovska

Generel obsahuje expertní návrhy hlavních i detailní směrů cyklistických stezek s návaznostmi na stávající cykloturistické trasy.

Součásti generelu je rovněž návrh doprovodné infrastruktury jako jsou parkovací místa, odpočívky, návaznosti na veřejnou hromadnou přepravu a podobně.

Dokument byl projednán se všemi dotčenými obcemi a může sloužit jako podklad pro tpracování či úpravy územních plánů a dalších plánovacích dokumentací.

Výsledný generel je ke stažení ZDE 

27.7.2016