Dřevěnky na Borku

Dřevěnky na Borku

Roubené domy s šindelovými střechami, skrytými pod černou lepenkou se chystají na otevření veřejnosti. 

Dva poslední dřevěné domy z konce 19. století stojí nedaleko plynojemu na Borku v Třinci. V každé dřevěnce byly čtyři byty pro rodiny dělníků z železáren. Obyvatelé  měli na tehdejší dobu luxusní bydlení, užívali pěkný pokoj s kuchyní a komorou, k tomu i kůlnu a  kousek pozemku k pěstování zeleniny a drobnému chovu zvířat. Oba domy nesou stopy života svých obyvatel, kteří si je upravovali podle svých potřeb a dobového vkusu. Ačkoli byly postaveny podle jednotného návrhu symetricky, dnes je každé okno, veranda a šopka  jiná. Dřevěnky už dávno neslouží k trvalému bydlení a i zahrádkáři je před několika lety opustili, proto vypadají domy a zahrady sešle a zanedbaně.

Regionální rada Třinec však chystá jejich probuzení k životu. Oba domy budou citlivě rekonstruovány pod dohledem památkářů.  V době čp. 116 bude připraven pro návštěvníky skanzen, ve které budou moci poznat, jak žili lidé  od první republiky do 90.let 20 stol. Vybavení interiérů pochází přímo z dřevěnek, jak je tam poslední nájemci zanechali. Druhá budova čp.117 bude přestavěna na zázemí pro návštěvníky s toaletami a kancelářské prostory pro pracovníky.

Projekt  zahrnuje vedle třinecké části i vybudování skanzenu ve Wisle, jedné z turisticky nejnavštěvovanější obcí v Polsku. 

Projekt  "Těšínské Slezsko- společná historie dřeva, železa a lidí“, reg.č.  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001258"  je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci  z Programu Interreg V a Česká republika - Polsko. 

 

 

16.9.2021