Dotazníkový průzkum v rámci česko-polského projektu Přeshraniční Semafor / Semafor Transgraniczny

Zapojte se do dotazníkového průzkumu v rámci česko-polského projektu Přeshraniční Semafor / Semafor Transgraniczny

Dotazníkový průzkum v rámci česko-polského projektu Přeshraniční Semafor / Semafor Transgraniczny

Zapojte se do dotazníkového průzkumu v rámci česko-polského projektu

Přeshraniční Semafor / Semafor Transgraniczny

 

Název projektu/Tytuł projektu: Přeshraniční semafor/ Semafor Transgraniczny

Registrační číslo projektu/Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002840

Partneři/Partnerzy:

Vedoucí partner:  Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s. (CZ)

Partner:              Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (CZ)

                    Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA (PL)

Hlavním cílem projektu je podpora vzájemné informovanosti obyvatel v příhraničním regionu Těšínského Slezska prostřednictvím vytvoření informačního systému, který bude reagovat na mimořádné situace a jiné zajímavosti.

V souvislosti s tímto projektem probíhá dotazníkové šetření, na jehož základě budou vybrány oblasti a témata, která budou pro obyvatele příhraničního regionu zajímavá a využitelná.

Do dotazníkového průzkumu se můžete zapojit i Vy, a to vyplněním dotazníku, který je dostupný na uvedených odkazech (v české nebo polské verzi), případně můžete dotazník vyplnit pomocí přiloženého QR kódu.

 

CZ verze dotazníku:

https://www.surveymonkey.com/r/semafor-cz

 

PL verze dotazníku:

https://www.surveymonkey.com/r/SEMAFOR-PL

 

 

 

                                                                                                       

31.3.2022