Bezhraniční turismus

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci realizuje přeshraniční projekt s názvem „BezHRAniční turismus. Profesionalizace nabídky značek cestovního ruchu v Euroregionu Těšínské Slezsko“, který je spolufinancován  z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-a Česká republika –Polsko.

Bezhraniční turismus

Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci realizuje přeshraniční projekt s názvem „BezHRAniční turismus. Profesionalizace nabídky značek cestovního ruchu v Euroregionu Těšínské Slezsko“, který je spolufinancován  z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-a Česká republika –Polsko.

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003123

Partneři projektu:   Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ (vedoucí partner), Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska, Powiat Cieszyński

Doba realizace:           1. 6. 2022 – 31. 10. 2023

Celkové plánované náklady projektu:  209 243,40 €

Cíle projektu jsou:

  • síťování turistických nabídek v rámci existujících destinačních značek Śląsk Cieszyński, Těšínské Slezsko a (částečně) Země Horní Odry (obec Godów, Jastrzębie-Zdrój), jejich profesionalizace a rozvoj;
  • přilákání návštěvníků do méně významných míst, především pomocí moderních interaktivních a digitálních technologií,  zejména se to bude týkat nabídek vzniklých nebo plánovaných v rámci programu INFOTUR;
  • oživení přeshraničního cestovního ruchu, posílení přeshraničních turistických vazeb, prodloužení doby pobytu turistů a lepší využití potenciálu zdrojů v regionu, které oslabila mezi jinými epidemie Covid-19.

 

 

 

 

 

23.11.2022