Anketa spokojenosti a námětů MAS Jablunkovsko

Anketa spokojenosti a námětů MAS Jablunkovsko

MAS Jablunkovsko již dlouhodobě usiluje o podporu rozvoje regionu v různých oblastech života. Snažíme se průběžně zjišťovat potenciál a potřeby území. Názor Vás obyvatel, institucí a organizací je pro nás důležitým vodítkem. Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku, který nám pomůže při aktualizaci strategického plánu rozvoje území. Dotazník bude přístupný do 15. 11. 2020.

https://docs.google.com/forms/d/1WmfmIaPYfxlCRp1cIUgpmB9KMG6rePVmY-xyIW0k5cY/viewform?edit_requested=true

 

19.10.2020